Privacyverklaring

Privacyverklaring

ATS Katwijk, gevestigd aan Scheepmakersstraat 32 2222AC Katwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.atskatwijk.nl/
Scheepmakersstraat 32
2222AC Katwijk
071 403 35 31

Joan Ouwehand is de Functionaris Gegevensbescherming van ATS Katwijk Zij is te bereiken via info@atskatwijk.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ATS Katwijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@atskatwijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ATS Katwijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

ATS Katwijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ATS Katwijk) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ATS Katwijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: info@atskatwijk.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

ATS Katwijk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ATS Katwijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ATS Katwijk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ATS Katwijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@atskatwijk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. ATS Katwijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ATS Katwijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@atskatwijk.nl.

Wij van ATS

Nico Ouwehand - Eerste Bedrijfsautotechnicus, APK keurmeester lichte en zware voertuigen
Nico Ouwehand

Eerste Bedrijfsautotechnicus, APK keurmeester lichte en zware voertuigen

Richard de Groot - Eerste autotechnicus, Apk keurmeester lichte voertuigen
Richard de Groot

Eerste autotechnicus, Apk keurmeester lichte voertuigen

Martin Ouwehand - Apk keurmeester voor lichte en zware bedrijfsvoertuigen, 1e bedrijfsautotechnicus
Martin Ouwehand

Apk keurmeester voor lichte en zware bedrijfsvoertuigen, 1e bedrijfsautotechnicus

Joan Ouwehand - FINANCIEEL BEHEER
Joan Ouwehand

FINANCIEEL BEHEER

Diesel - Bewaking en customer service
Diesel

Bewaking en customer service

Karin Ouwehand - RECEPTIONISTE
Karin Ouwehand

RECEPTIONISTE

Nick Ouwehand - Assistent bedrijfsauto's partime
Nick Ouwehand

Assistent bedrijfsauto's partime

Een van onze occasions
Autogarage ATS Katwijk verricht:
 • Verkoop van nieuwe & gebruikte auto’s en vrachtwagens
 • Periodiek onderhoud aan auto's en vrachtwagens (zwaar transport)
 • Uitlezen storingen met diagnose apparatuur van Bosch
 • A.P.K keuringen, diesels ( deeltjes teller)
 • Winterbanden wisselen/ zomerbanden wisselen
 • Schade herstel
 • Bovag opbouwkeuringen voor campers en caravans en vouwwagens
 • Airco onderhoud en reparatie
 • Onderhoud paardentrailers alle merken